Geschiedenis

Geschiedenis van de contemplatieve psychologie

Een van de grondleggers van de contemplatieve psychologie is de Tibetaanse meditatiemeester Chögyam Trungpa RInpoche (1939-1987). Hij was een wegbereider van het boeddhisme, zoals dit nu in het westen beoefend wordt. Naast vele meditatie- en studiecentra die hij in het westen stichtte – in Europa en Noord-Amerika – richtte hij het Naropa Institute in 1974 op te Boulder, Colorado. Nu is dit de enige erkende boeddhistische opleiding in de Verenigde Staten, de Naropa University. Hier kan men een master-opleiding in de contemplatieve psychologie volgen.

 

trungpaChögyam Trungpa Rinpoche

Toen Chögyam Trungpa Rinpoche in de jaren 1970 in het Westen begon met meditatieonderricht – eerst in Groot-Brittannie en daarna in de Verenigde Staten – ondervond hij het probleem dat zijn leerlingen het boeddhisme als een religie opvatten. In de hippietijd van de jaren 1970 was een groot aantal van zijn leerlingen gefascineerd door het religieuze en exotische aspect van het Tibetaans boeddhisme. Ze zochten naar een leraar waar ze respect voor konden hebben en die hen zou begeleiden in het bereiken van veranderde staten van bewustzijn. Het was daarom lastig voor Trungpa Rinpoche om zijn eerste leerlingen te laten begrijpen dat meditatie in de eerste plaats een techniek is om de aard van de geest te onderzoeken en om te werken met gedachten, emoties en problemen die met de werkelijkheid van het dagelijks bestaan te maken hebben. Meditatie is niet bedoeld om te zoeken naar een vermeend paradijs.

 

Trungpa Rinpoche begreep al spoedig dat de taal van de psychologie een aanknopingspunt kon vormen om de boeddhistische leer in het Westen over te dragen. In een tijd dat het boeddhistische onderricht nog zeer traditioneel was, gebruike hij termen als ego, neurose, angst, depressie, onbewuste gedachte patronen. Op die manier brak Trungpa Rinpoche opzettelijk met de traditionele manier van onderricht en formuleerde hij de boeddhistische leer in een voor het Westen toegankelijke taal.

 

EdPodvoll150Edward Podvoll

In 1974 stichtte Trungpa Rinpoche het Naropa Institute – tegenwoordig de Naropa University – te Boulder, Colorado. Een groep psychiaters, psychologen en therapeuten kwam aan het hoofd van de afdeling psychologie te staan. Trungpa Rinpoche had vooral een sterke band met Edward M. Podvoll, M.D. (1936-2003), hoofd van de Home Contemplative Psychology Karuna Training afdeling psychologie van 1977 tot 1990. De samenwerking van Trungpa Rinpoche met Ed Podvoll en zijn studenten van het Naropa Institute leidde onder meer tot het vestigen van het Windhorse Project, een contemplatieve benadering ten behoeve van mensen met een psychotische stoornis. Na de dood van Trungpa Rinpoche in 1987 zijn de Windhorse-programma’s blijven bestaan, ook in Europa.

 

HanDeWit150Han de Wit

Toen Dr. Han F. de Wit in 1984 als gastdocent aan het Naropa Institute verbonden was, kwam hij in gesprek met Ed Podvoll en Marvin Caspar. In die gedachtewisselingen over hun aanpak bracht Han de Wit naar voren dat een contemplatieve psychotherapie zoals zij die in de praktijk brachten eveneens een bepaalde psychologie inhield. Zo kwam men binnen het Naropa Institute voor de eerste maal op de term contemplatieve psychologie. Vanaf die tijd heeft Han de Wit verschillende publicaties over dit onderwerp het licht doen zien en is hij betrokken geweest bij Karuna Training.

 

IMG_5215 (web11)Melissa Moore

In 1996 kwam Melissa Moore, Ph.D. – psycholoog en leerling van Ed Podvoll – in aanraking met een aantal Duitse psychologen en psychotherapeuten. Op verzoek van deze groep, en in samenwerking met Irini Rockwell en Paul Cashman, begon zij een opleiding onder de naam Karuna Training. Bij deze training konden de uitgangspunten van de contemplatieve psychologie in Europa worden overgedragen aan mensen die al dan niet beroepsmatig met anderen omgaan – psychiaters, psychotherapeuten, lichaamgerichte therapeuten, hulpverleners, maatschappelijk werkers, leraren, regisseurs, ouders, enz.

 

sakyong_150Sakyong Mipham Rinpoche

Sakyong Mipham Rinpoche – zoon en opvolger van Trungpa Rinpoche, en hoofd van Shambhala International – heeft Karuna Training geautoriseerd als deel van de Shambhala boeddhistische traditie, resorterend onder de afdeling Upaya van Shambhala-Europa.
Momenteel wordt Karuna Training gegeven in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Spanje.

 


 

Maitri Karuna LogoKaruna Nederland

Op 25 juli 2001 werd te Amsterdam de Nederlandse afdeling van Karuna Training opgericht, met als doel de inzichten en methoden van de contemplatieve psychologie via cursussen bekend te maken en in praktijk te brengen.