2-jarige Karuna Training

Maitri Karuna Logo Doelen van de 2-jarige Karuna Training

* Toepassen van basis meditatie technieken (mindfulness) als methode om te werken met en aan onszelf.
* Herkennen van aspecten van fundamentele gezondheid in onszelf en anderen als aanknopingspunt voor herstel.
* Leren werken met de lichaam-spraak-geest methode, ook met het doel om daarmee anderen te begeleiden.
* Herkennen van gezonde (heldere) en verwarde aspecten van emoties en daarmee leren omgaan.
* Door de toepassing van Maitri-ruimtegewaarzijn: het leren zien van kenmerken en energie van verschillende emoties, en het ontwikkelen van inzicht in de manier waarop verwarde emoties gebruikt kunnen worden om wijsheid en helderheid te ontwikkelen.
* Toepassen van meedogende uitwisseling in gesprekken met cliënten.

Maitri Karuna Logo Opbouw en beschrijving van de inhoud van de modules

De 2-jarige Karuna Training is opgebouwd uit:

> 2 lange weekenden (start en einde) vanaf donderdag diner t/m zondag lunch.

> 6 weekenden, vanaf vrijdagavond 19.30uur tot zondag 17.00uur.

> 3 verdiepingsweken, vanaf vrijdagavond diner t/m vrijdag lunch.

NB: In 2015 start er geen nieuwe cyclus. Bij voldoende belangstelling start er in 2016 wel weer een Karuna Training. Indien u belangstelling heeft laat het ons dan weten! .

 

 1. Lang weekend  Vertrouwen ontwikkelen in fundamentele gezondheid

Meditatiebeoefening en werken met aandacht (mindfulness) staan centraal tijdens deze vier dagen.

Overige inhoudelijke thema’s: fundamentele gezondheid en de boeddhistische notie van lijden. We leren hoe we met aandacht spreken en luisteren bij de lichaam-spraak-geest beoefening en in de groepen waarin spreken vanuit het hart geoefend wordt.

Regionale groepen worden samengesteld en we leren elkaar als leden van de Karuna gemeenschap iets beter kennen.

 

NB: De regionale groepen zijn bedoeld om enkele vaardigheden (lichaam-spraak-geest beoefening en later meedogende uitwisseling – compassionate exchange) te oefenen en samen literatuur te bestuderen. De bijeenkomsten van de regionale groepen worden onderling georganiseerd.

 

 1. Weekend Ego in contemplatieve psychologie

We zien hoe we in ons leven verwarring creëren en we merken dat ons lijden mede veroorzaakt wordt omdat niets blijft zoals het is. We merken dat we veel meer met elkaar verbonden zijn dan we denken. Ego ontstaat en wordt in stand gehouden als is manier om de veranderlijkheid van het bestaan onder controle te houden. We leren zien welke mechanismen daaraan ten grondslag liggen.

 

 1. Weekend  Emoties als pad

Doordat we verwarring ervaren als deel van ons bestaan, kunnen we leren zien hoe emoties ons leven beïnvloeden. We leren de gelaagdheid en veranderlijkheid van emoties zien en we krijgen een methode aangereikt om er bewust mee om te gaan.

 

 1. Weekend  Zorgen voor een gezonde omgeving

De omgeving, zowel buiten als binnen onszelf, heeft een duidelijke invloed op ons, of om het met een uitspraak van Chögyam Trungpa Rinpoche te zeggen Whatever is in the room, that’s your mind. In dit weekend leren we verschillende aspecten van onze omgeving kennen en we zien hoe we onze eigen omgeving gezond kunnen maken.

 

 1. Verdiepingsweek  Maitri en de verscheidenheid van de energie van de elementen

Maitri-ruimtegewaarzijn is een meditatiebeoefening. Onze oplettendheids- en aandachtsmeditatie is de basis van waaruit we maitri kunnen beoefenen. In deze verdiepingsweek werken we met de vijf boeddhafamilies en de vijf elementen. Door de vijf elementen bewust te ervaren, krijgen we meer inzicht in verschillende aspecten van de energieën van de boeddhafamilies, in en buiten ons.

 

 1. Weekend  Het hart als krachtige genezer

Omdat we meditatie als basis hebben, kunnen we ons openen voor anderen. We laten signalen van anderen (zowel verbaal als non-verbaal) binnenkomen en we merken dat er principieel geen verschil is tussen onszelf en de ander. Vanuit die ervaring beginnen we met meedogende uitwisseling.

 

 1. Verdiepingsweek  Vertrouwen hebben in emoties

We verdiepen ons verder in de energieën van de vijf boeddhafamilies in hun verwarde en heldere

verschijningsvorm. De methode om bewuster met onze emoties om te gaan wordt verdiept. Meedogende uitwisseling wordt verder geoefend.

 

 1. Weekend  Meedogende uitwisseling in vier fasen

Meedogende uitwisseling wordt in een kader van vier fasen geplaatst. Dit is de voorbereiding voor het project, dat iedere deelnemer gaat doen, namelijk een oefening in meedogende uitwisseling met een persoon buiten de Karuna gemeenschap. Het gaat daarbij om het voeren van vijf gesprekken en de ervaring hiermee wordt gedeeld in de regionale groep. Voor de begeleiding door de staf is een uur beschikbaar voor iedere deelnemer.

 

NB: Het project omvat het voeren van vijf gesprekken (compassionate exchange) met iemand buiten de Karuna groep. De opzet ervan wordt besproken in een weekend. Het project wordt begeleid door de staf. Uitwisseling van ervaringen gebeurt in de regionale groepen.

 

 1. Weekend  Vaststellen van het project

In dit weekend worden voorbereidingen getroffen om de praktijkoefening goed te laten verlopen. Dit weekend wordt geleid door de co-trainers.

 

 1. Verdiepingsweek  Schitterende gezondheid begint te dagen

Door onze maitri-beoefening te intensiveren, merken we op kleine momenten dat schitterende, fundamentele gezondheid in onszelf en anderen bestaat. Daarop kunnen we vertrouwen, ook als we in verwarring zijn. Dit is een verdere verrijking voor meedogende uitwisseling. In deze week besteden we ook aandacht aan de vervolgtraining.

 

 1. Lang weekend  Vieren van schitterende gezondheid

In dit weekend sluiten we de training op feestelijke wijze af met presentatie van iedere deelnemer.

 

Maitri Karuna Logo Regionale groepen

Tussen de modules komen de deelnemers in regionale groepen bijeen om de continuïteit van de training te bevorderen.